English

En ny æra for polarforskning

DOKIPY skal knytte sammen eksisterende datahåndteringsinstitusjoner i Norge som er sentrale i de nasjonale IPY-aktivitetene og har langsiktige mandat for datahåndtering innenfor ulike disipliner.

Del dine data - vinn en tur til Oslo

IPY oppmuntrer til fri datadeling. IPYs datakomite, Program Office og Open Science Conference annonserer en mulighet for dataeiere å vinne en gratis tur til Open Science Konferansen i Oslo, Norge, 8-12 Juni 2010. (http://www.ipy-osc.no/)


Hver måned fra September vil det bli trekt ut et tilfeldig IPY metadatainnslag fra IPY Metadata portalen og de nasjonale IPY repository. Den første premien vil bli annonsert på SCADM møtet i Amsterdam, 9. September. Den vil også bli annonsert på ipydis.org.


  • Månedlig premie. Vinnerene av den månedlige premien vil motta et "Oslostipend" som inkluderer en beskjeden boligstøtte (i et hærberge eller liknende) og 50% reduksjon i registreringsavgiften. Denne inkluderer gratis transport i Oslo og gratis luncher, inngang til festivalen og konferansepikniken.
  • Hovedpremievinneren som blir valgt i mars mottar full reise, overnatting og registreringsavgiften for konferansen. Dette inkluderer gratis transport i byen, gratis luncher, inngang til festivalen og konferansepiknik.


Regler

  • Vinnerene vil bli tilfeldig valgt av et panel med dommere fra en liste over tilgjengelige IPY metdata innslag i Global Change Master Directory’s IPY portal og tilhørende nasjonale IPY repository som sender lister over registrerte metadata til panelet med dommere.
  • Dommerene er direktøren av IPY, David Carlson, og co-chairs av IPY Data Policy and Management Subcommittee, Taco de Bruin og Mark Parsons.
  • Listen vil være basert på alle metadata som er tilgjengelige første dagen i hver måned fra September 2009 til Mars 2010. Månedlige premier vil bli annonsert den 15de i hver måned.
  • Vinneren vil være den som er satt opp som lead investigator (Data "originator" eller "creator") på IPY metadatainnslaget.
  • Metadataposten skal følge IPYs metadataprofil og må indikere at dataene ble samlet inn som en del av IPY. Det spesifikke IPY prosjektet skal også være indikert.
  • For å være berettiget til den store premien må dataene som er beskrevet i metadataposten også være tilgjengelige innen slutten av Mars 2010.
  • Premiene er overførbare til andre IPY deltakere.
  • En endelig rapport om prosessen, hvordan den ble utført, og hvem som vant premiene vil bli presentert for Oslo 2010 Styringskomiteen for gjennomgang.