English

En ny æra for polarforskning

DOKIPY skal knytte sammen eksisterende datahåndteringsinstitusjoner i Norge som er sentrale i de nasjonale IPY-aktivitetene og har langsiktige mandat for datahåndtering innenfor ulike disipliner.

Databaser

Det settes opp databaser for IPY ved Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Meteorologisk institutt. NILU knyttes opp mot systemet gjennom utveksling av metadata.Gjennom DOKIPY knyttes eksisterende infrastruktur ved flere institusjoner sammen. For ytterligere informasjon om DOKIPY-aktivitetene ved de enkelte institusjonene ta kontakt med.

DatabaseInstitusjonE-post
http://talos.nodc.no:8080/dokipy/Havforskningsinstituttet
http://metadata.data.npolar.noNorsk Polarinstitutt
http://dokipy.met.no/Meteorologisk institutt